İncildə Mehdi (ə.s)-ın hakimiyyət dövrü

Quranda iman edənlərə vəd edilən İslam hakimiyyəti Tövratda olduğu kimi, İncildə də vardır. İbrahimi dinlərin müqəddəs kitablarında verilən bu vəd hz. İbrahimin nəslindən Allaha şərik qoşmadan iman edən, yalnız Onun razılığı üçün yaşayan və din əxlaqının bütün dünyaya yayılması üçün çalışan bir birliyə aiddir. Axır zamanda gələcək hz. Mehdi və camaatı Allahın iznilə bu vədin reallaşmasına vəsilə olacaq xalis möminlərdir. Allahın iman edənlərə bu vədi İncildə belə bildirilir:

 

Sizlər peyğəmbərlərin varisləri, Allahın atalarınızla andlaşmasının varislərisiniz. Necə ki, Allah İbrahimə belə demişdi: "Sənin nəslinin vasitəsilə dünyada bütün xalqlar müqəddəs hesab ediləcək". (Elçilərin işləri, 3:25)

 

" İbrahimə və nəslinə dünyanın varisi olma vədi müqəddəs qanun yolu ilə deyil, iman yolu ilə verildi. (Romalılara məktub, 4:13)

 

Axır zamanda hz. Mehdinin çıxışından sonrakı hakimiyyət dövrü haqqında İncildə bu məlumatlar verilir:

 

1. Əlamətlər reallaşdıqda hakimiyyətin yaxın olması:

İsa onlara bu bənzətməni izah etdi: "Əncir ağacına və ya hər hansı bir ağaca baxın. Bunların yarpaqladığını gördüyünüz zaman yaz mövsümünün çox yaxın olduğunu öz-özünüzə anlayarsınız. Eyni şəkildə, bu hadisələrin reallaşdığını gördüyünüzdə bilin ki, Allahın hakimiyyəti  yaxındır". (Luka, 21:29-31)

 

İsa xalqa bunları da söylədi: "Qərbdə bir buludun yüksəldiyini görüncə siz dərhal: "Yağış  yağacaq" - deyirsiniz və elə olur. Yelin cənubdan əsdiyini görüncə: "Çox isti olacaq" - deyirsiniz və elə olur" Dünyanın və səmanın görünüşündən bir məna anladığınız halda, necə olur ki, hazırkı dövrün mənasını anlaya bilmirsiniz?" (Luka, 12:54-56)

 

2. Allaha imanın bütün dünyaya hakim olması:

İşıqlanmaq üçün şəhərin Günəş və Aya ehtiyacı yoxdur. Çünki Allahın görkəmi onu işıqlandırır" (Vəhy, 21:23)

 

Amma sonuna qədər səbr edən xilas olacaq. Göydəki azadlığın bu müjdəsi dünyanın hər yerində bütün xalqlara eşitdiriləcək. O zaman son gələcəkdir. (Matta 24:13-14)

 

" "Qanunlarımı zehinlərinə yeridəcəyəm, ürəklərinə yazacağam" Heç kim: "Yurddaşını, qardaşını, Rəbbi tanı" - deyə öyrətməyəcək. Çünki böyük-kiçik hamısı tanıyacaq Məni". (İbranilərə məktub, 8:10-11)

 

Göydəki hakimiyyətin bu müjdəsi dünyanın hər yerində bütün xalqlara eşitdiriləcək" (Matta, 24:14)

 

Bundan sonra göydə uçan başqa bir mələk gördüm. Dünyada yaşayanlara " hər xalqa, hər oymağa, hər dilə çatdırmaq üçün sonsuzsa qədər qalacaq olan müjdəni gətirdi. (Vəhy, 14:6)

 

" qulları Ona (Allaha) ibadət edəcək. (Vəhy, 22:3)

 

Sonra böyük bir kütlənin gur axan suların, güclü göy gurultusunun səsinə bənzər səslər eşitdim. "Haleluya! (Rəbbi tərifləyin)" - deyirdilər. Çünki Hər şeyə gücü çatan Rəbb- Allahımız hakimlik edir". (Vəhy, 19:6)

 

3. Materialist fəlsəfənin süqutu:

O gün  maddi elementlər yanaraq yox olacaq, dünya və dünyada qurulmuş hər şey yanacaq" O gün maddi elementlər şiddətli alovla əriyəcək. (Petrusun 2-ci məktubu, 3:10-12)

 

4. İnkarçıların ağılsızlıqlarının ortaya çıxması:

" həqiqətə qarşı gəlirlər. Düşüncələri korlanmış, imanı olmayan insanlardır. Amma  irəli gedə bilməyəcəklər. Çünki" bunların da ağılsızlığını hər kəs görəcək. (Timoteosa 2-ci məktub, 3:8-9)

 

5. Dünyanı iman edənlərin idarə etməsi:

O zaman kral sağındakılara: "Sizlər... (Allahın) müqəddəs hesab etdikləri, gəlin!", - deyəcək. "Dünya qurulduğundan bəri sizin üçün hazırlanmış olan hakimiyyəti miras alın!" (Matta, 25:34)

 

Müqəddəslərin dünyanı mühakimə edəcəyini bilmirsinizmi?... (Korintoslulara 1-ci məktub, 6:2)

 

... Rəbb Allah onlara işıq verəcək və sonsuza qədər hakim edəcək. (Vəhy, 22:5)

 

Amma siz seçilmiş nəsil, Kralın kahinləri, müqəddəs xalq, Allahın Öz xalqısınız. Sizi qaranlıqdan işığa çıxaran Allahın sözlərini eşitdirmək üçün seçildiniz. (Petrusa 1-ci məktub, 2:9)

 

Allah bu dünyada yoxsul olanları imanda zənginləşmək və Özünü sevənlərə vəd etdiyi hakimiyyətin varisləri olmaq üzrə seçmədimi? (Yaqubun məktubu, 2:5)

 

Onlar Allahın... kahinləri (din adamları) olacaq, Onunla birlikdə min il hakim olacaqlar. (Vəhy, 20:6)

 

6. Dünyada din əxlaqına əsaslanan yeni bir hakimiyyət sisteminin olması:

... əvvəlki nizam ortadan qalxdı. (Vəhy, 21:4)

 

Taxtda oturan: "Hər şeyimlə məğlub oluram" - dedi. Sonra: "Yaz!" - deyə əlavə etdi. "Çünki bu sözlər etibarlı və həqiqətdir". (Vəhy, 21:5)

 

... hər şeyin yenidən təşkil ediləcəyi zamana qədər... (Elçilərin işləri, 3:21)

 

 7.Dünyaya sülh və ədalətin hakim olması:

... Sülh mühitində sülhü quranlar doğruluq məhsulunu biçərlər. (Yaqubun məktubu, 3:18)

 

8.Böyük zənginliyin və görkəmin hakim olması:

İnsanlar şəhərin işığında gəzəcəklər. Dünya kralları sərvətlərini oraya gətirəcəklər. Şəhərin qapıları gündüz heç bağlanmayacaq, orada gecə olmayacaq. Xalqların görkəmi və zənginliyi oraya daşınacaq. (Vəhy, 21:24-26)

 

9. Kədər və sıxıntıların sona çatması:

Xilaskarımız bir olan Allah sizi qoruyacaq, günahsız olaraq uca hüzuruna çıxaracaq gücdədir. (Yəhudanın məktubu, 1:24)

 

Onların gözlərindən bütün yaşları siləcək. Artıq ölüm olmayacaq. Artıq nə yas, nə ağlamaq, nə də iztirab olacaq..." (Vəhy, 21:4)

 

Artıq heç bir lənət qalmayacaq... (Vəhy, 22:3)

 

Artıq gecə olmayacaq. Çıraq işığına da, günəş işığına da ehtiyac olmayacaq... (Vəhy, 22:5)

 

... Allah gözlərindən bütün yaşları siləcək. (Vəhy, 7:17)

 

... "Hər şey yeniləndiyində... evlərini, qardaşlarını, ata və ya anasını, uşaqlarını  və ya torpaqlarını tərk edən hər kəs bunların yüz qatını əldə edəcək...". (Matta, 19:28-29)

 

10. Allahın lütfu olaraq qurtuluş dövrünün olması:

 "... Onun mərhəməti sayəsində doğan Günəş qaranlıqda və ölümün kölgəsində yaşayanlara işıq saçmaq və ayaqlarımızı doğru yola yönəltmək üçün köməyimizə gələcəkdir". (Luka, 1:78-79)

 

... Allahın bütün insanlara lütfu ortaya çıxmışdır... (Titosa məktub, 2:11)

 

11. Dəccali sistemin ortadan qalxması:

Mələk əjdəhanı, yəni İblis və ya şeytan deyilən qədim ilanı tutub min illik bağladı. (Vəhy, 20:2)

 

Min il tamamlana qədər xalqları bir daha azdırmasın deyə, onu dibsiz dərinliklərə atdı, oraya bağlayıb girişi möhürlədi. (Vəhy, 20:3)

 

12. Əxlaqsızlığın sona çatması:

Ora murdar heç bir şey, iyrənc və hiyləgər iş görən heç kim girə bilməyəcək... (Vəhy, 21:27)

 

 

13. İnsanların arasında gözəl əxlaqın yayılması:

Mülayim xasiyyətli olanlara nə xoşdur! Çünki onlar dünyanı miras alacaqlar. (Matta, 5:5)

 

14. Qlobal istiləşməyə çarə tapılması:

... Nə günəş, nə qovurucu isti vuracaq onları. (Vəhy, 7:16)

 

15. Qıtlıq və quraqlığın sona çatması:

Artıq acmayacaq, artıq susamayacaqlar... (Vəhy, 7:16)